Chào bạn. Tải ngay trọn bộ tin nhắn kí tự 8-3 tình yêu tổng hợp tại đây nhé Click tải về

Tải Bộ gam hành động cho nữ nào
chapcanhtinhyeu.wap.sh
Home-Tải tin nhắn vể máy
==>Chúc ngủ ngon
mau so 1

.:!|!:._.:!|!:.
":::chüc::'"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: pan :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":::ngu?::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::ng0n.::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::GoodNight::"
"'-!|!-""-!|!-'"

mau so 2

. ..:Giấc Mơ Đẹp:.. .
__:♥____:♥:____♥:__
.. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
.. .. .. .. .. .. ..°☆ °☆°
|""\|""|:" *.* ":☆.
| |gủ _.-"。°.
|__| \__|gon nhé . .

mau so 3

.-------..
/ .----._/
/ /__/""/
'.________/ood
/""". / ""/
/ \/ /
/ /\ /
/__,/ \__/ight!

mau so 4

_.---._ |
' |---. /
'-.___.- | | !___!C
|\ |
| \ | .---. ?
| \ |'-.__'!" !___!
|\ |
| \| .---. _.--._
'.__.T ".___." |\|
_! !_____________
/\___.G9.___..___\
|::|_:::_ fUll hOusE.

mau so 5

。、★、•、、、
、ngủ ngon 、 ☆
•☆\•\☆\、*
、•\em nhé
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/\ 。
........|画_画|_'|☆。
↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑

mau so 6

☆ •.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•
».•º`•.NGU.•´º•.«
☆.•'(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.

☆•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•
».•º`•.NGON.•´º•.«
☆.•'(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.

☆•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•
».•º`• .EM .•´º•.«
☆.•'(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.

☆•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•
».•º`• .NHE..•´º•.«
☆.•'(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.

mau so 7

|.......|gu?_.-"☆
|__|\__|gon nha!☆
\""\...../""/:" * . * ":
..\ \../ / a"-. _ .-"
...\__/ co'
|""\|""| :"* . *":
|.......|hung_.-"☆
|__|\__| giac' mø
|"_"""_"|:"* . *":
...|_| uyet _.-"☆
...|_| voi !!!

Home-Đổi chủ đề khác
2010-2011
chapcanhtinhyeu.wap.sh
wap.sh
online

Duck hunt